ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ

ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ

Responsive Ads

Responsive Ads

ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2023

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಭಾಗ-1

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಭಾಗ-1

1). ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕನು ರೂ. 20,000 ವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 7.5% ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು..? ...

ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2023

ದಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2023

ದಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2023

ಧಾರವಾಡ   02 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಿಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ...