ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ

ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ

Responsive Ads

Responsive Ads

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2023

Admin       ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2023ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSEDCL) ನೇಮಕಾತಿ 2023

26 ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSEDCL) ಅಧಿಕೃತ ಆಧಿಸೂಚನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರ  ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 17-May-2023 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (KSEDCL) ಹುದ್ದೆಯ  ಆಧಿಸೂಚನೆ

 1. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು:- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSEDCL)
 2. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು:- 26
 3. ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳ:- ಬೆಂಗಳೂರು
 4. ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು:- ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳು
 5. ಸಂಬಳ:- Rs.30,350 ರಿಂದ 97,100/- ರೂ ವರಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (KSEDCL) ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು 

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು

 1. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Technical) - Group-B - 04
 2. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Non-Technical) - Group-B - 02
 3. ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - Group-C - 01
 4. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (Technical) - Group-C - 04
 5. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (Non-Technical) - Group-C - 03
 6. ಸಹಾಯಕ (Technical) - Group-C - 06
 7. ಸಹಾಯಕ (Non-Technical) - Group-C - 06

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSEDCL) ನೇಮಕಾತಿ 2023 ರ ಅರ್ಹತಾ ವಿವರಗಳು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಲಿಕೆ

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

 • ಅಧಿಕೃತ ಆದಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 • ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (KSEDCL) ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳು

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)

 1. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Technical) - Group-B - Rs. 52,650 - 97,100/-
 2. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Non-Technical) - Group-B - Rs. 52,650 - 97,100/-
 3. ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - Group-C - Rs. 40,900 - 78,200/-
 4. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (Technical) - Group-C - Rs. 33,450 - 62,600/-
 5. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (Non-Technical) - Group-C - Rs. 33,450 - 62,600/-
 6. ಸಹಾಯಕ (Technical) - Group-C - Rs. 30,350 - 58,250/-
 7. ಸಹಾಯಕ (Non-Technical) - Group-C - Rs. 30,350 - 58,250/-

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

 1. Online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 17-04-2023
 2. Online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 17-05-2023
 3. ಇ-ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSEDCL) ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕುಗಳು

 1. Official Notification pdf: Click Here
 2. Apply Online: Click Here
 3. Official Website: Click Here

logoblog

Thanks for reading ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2023

Previous
« Prev Post

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ